Ana Sayfa Tetkikler Genel Bilgi Anlaşmalı Kurumlar Bize Ulaşın

sintimed

 

TETKİKLER

 

 

 

 

     

Gated SPECT

 

      

Miyokard Perfüzyon SPECT

 

 

 

     

Tiroid Sintigrafisi

 

 

 

 

 

  

Akciğer Sintigrafisi

 

 

        

Kemik Sintigrafisi

 

 

 

 

 

   

Böbrek Sintigrafisi

Tam liste için tıklayınız.

 

KALP SİNTİGRAFİLERİ:

 

  • Eforlu Miyokard Perfüzyon SPECT

  • Gated SPECT (MUGA)

  • Gated Perfüzyon SPECT

 Bunlar Nükleer Tıp'ta, kalbin yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi veren sintigrafik tetkiklerdir. Kalp sintigrafilerinin hepsinde damar yolundan enjeksiyon  yapılmaktadır. Tetkikinizin türü doktorunuzun öğrenmek istediği bilgiye bağlı olarak tespit edilir.

En yaygın olarak kullanılan kalp sintigrafilerinde kalp kası kanlanması, kalp kasının pompalama gücü, kalp krizi gibi yakın zamanda geçirilmiş bir olayda kalp kasının hasara uğrayıp uğramadığı tespit edilir.

 

Gated SPECT (MUGA)

 

Bu test, kalbin pompalama gücünün ne kadar olduğunu, kalp kaslarının hasara uğrayıp uğramadığını gösterir ve kasılması hakkında bilgi verir. Nükleer Tıp Uzmanı tarafından yorumlanmak üzere kalp çevresinden görüntüler alınır. Test egzersiz ile birlikte veya egzersiz olmaksızın yapılabilir. Egzersiz yapılıp yapılmamasına bağlı olarak 60-90 dakika sürebilir.

 

Eforlu Miyokard Perfüzyon SPECT (Talyum Testi):

 

Bu test; treadmill (koşu bandı) veya Dipridamol (farmakolojik stres) ile yapılır. Treadmill ile yapılan egzersizde hedef kalp hızına (yaşa bağlı olarak değişmektedir) ulaşıldığında, kalp kasları tarafından tutulma özelliğine sahip radyoaktif bileşik damar yolundan enjekte edilir. Testin egzersiz bölümü tamamlandıktan sonra, kalbin egzersiz süresince kan akımı dağılımını değerlendirmek üzere çok sayıda görüntü alınır. Bu görüntülerin çekimi yaklaşık 30 dakika sürer. Kalbin dinlenme durumundaki kan akımını değerlendirmek amacıyla birkaç saat sonra tekrar görüntüleme yapılır. Bu iki görüntülemenin sonuçları incelenir ve kan akımında her hangi bir farklılık olup olmadığı karşılaştırılır. Ayrıca Merkezimizde ekstra başka bir çalışmaya gerek olmadan kalp kası hareketleri de görüntülenebilmekte ve kalbin pompalama gücü (EF) ölçülebilmektedir. Genellikle hastaya stres testinden önce birkaç saat boyunca herhangi bir şey yememesi ve içmemesi söylenir. Doktorun bilgisi dahilinde, kullanılan herhangi bir ilacın kesilmesi ya da dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

 

Başa Dön

 

Tİroİd UPTAKE TESTİ:

 

Tiroid uptake testi  yaygın olarak yapılan tetkiklerden olup tiroid fonksiyonları ve tiroid bezinin yapısı hakkında bilgi verir. Hasta tetkike aç olarak gelmelidir. Düşük dozda radyoaktif iyod içirildikten sonra 2 saat boyunca herhangi bir şey yenmemelidir.  Uptake testi ile tiroid bezi tarafından tutulan radyoaktif iyodun oranı ölçülür.  Uptake ölçümü; radyoaktif iyot içirildikten sonra doktorun isteğine bağlı olarak 2 - 4 - 24. saatlerde  yapılan çekimlerin ardından bilgisayar vasıtası ile  yapılır. Her bir çekim yaklaşık 10 dakika sürer.

 

TİROİD SİNTİGRAFİSİ (Tc-99m):

 

Tiroid sintigrafisi;  tiroid bezinin şeklini ve büyüklüğünü, nodul olup olmadığını tespit ederek bezin yapısı hakkında bilgi verir. Bu test damar içine radyoaktif madde (Tc-99m) verilerek yapılır. Enjeksiyondan yaklaşık 15-20 dakika sonra çekime başlanır. Test yaklaşık 30-45 dakika sürer.

 

Başa Dön

 

AKCİĞER PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ

 

Akciğer sintigrafisi akciğerlerdeki kan akımını (perfüzyon)  göstermek için kullanılmaktadır. Test en sık olarak, akciğer damarlarında kan pıhtısı ile oluşan tıkanıklığın (pulmoner emboli) olup olmadığını araştırmada kullanılır. Akciğer perfüzyon sintigrafisinde,  akciğerlerde tutulma özelliğine sahip  radyoaktif bileşik damar yolundan enjekte edilir. Enjeksiyondan hemen sonra görüntüleme yapılır. Enjekte edilen radyoaktif bileşiğin her hangi bir yan etkisi yoktur. Akciğerlerden değişik açılardan  birçok görüntü alınır. Bu tetkikin sonuçları yakın zamanda çekilmiş akciğer röntgen filmiyle karşılaştırılır. Eğer akciğer röntgen filmi 24 saatten önce çekilmiş ise yeni bir film gerekli olacaktır.

 

Başa Dön

 

KEMİK SİNTİGRAFİSİ

 

Kemik sintigrafisi sıklıkla ortopedik yaralanmalar, kırıklar, tümörler veya açıklanamayan ağrıları değerlendirmede kullanılır. Görüntüler tüm vücuttan alınabilir. Buna rağmen bazen sadece belli bir bölge detaylı olarak incelenebilir. Kemik sintigrafisi, mümkün olan en fazla bilgiyi sağlamak amacıyla sıklıkla röntgen filmleri varsa CT veya MR görüntüleri ile karşılaştırılır. Nükleer Tıp metodlarıyla yapılan kemik taramasında tek bir enjeksiyonla vücudunuzdaki tüm kemikler değerlendirilir. Radyoaktif bileşik damar içine enjekte edildikten sonra kan yoluyla yumuşak dokuya geçer, zamanla iskelet sistemi tarafından tutulur. Bu testin yapılma nedenine bağlı olarak ağrının olduğu sahada kan akımı ve yumuşak doku safhasının değerlendirilmesi amacıyla enjeksiyon anı ve ilk 5 dakikalık görüntüler kaydedilir. Kemik sintigrafisi enjeksiyondan sonra birkaç saatte yapılır. Bu genellikle 2-3 saat bekleme periyodu gerektirir. Tarama metodu elde edilmek istenen bilgiye  bağlıdır. Tetkik öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. Ancak enjeksiyon ile görüntülemenin yapılacağı zaman aralığında mümkün olduğunca fazla miktarda sıvı (her türlü içecek) içilmelidir. Bu radyoaktif bileşiğin yumuşak dokudan atılmasını, kemiklerin daha net olarak görüntülenmesini sağlar. Görüntülemeden hemen önce mesane boşaltılmalıdır.

Başa Dön

 

BÖBREK SİNTİGRAFİSİ

 

  • Dinamik Böbrek Sintigrafisi

  • Statik (DMSA) Böbrek Sintigrafisi

Dinamik Böbrek Sintigrafisi: DTPA, MAG3 ya da EC kullanılarak yapılır. Bu tetkik ile böbreklerin kanlanması, süzme fonksiyonu ve birbirine

oranla çalışma yüzdeleri (rölatif-split böbrek fonksiyonları) saptanır. Büyük çocuklar ve erişkinler tetkike gelmeden 2 saat önce başlayarak 1-1.5 litre su içmelidir. Aç olmaya gerek yoktur. Yeni doğan ve küçük çocuklarda tetkik öncesi ağızdan içebildiği kadar süt, mama ya da su

verilmelidir. Ayrıca tetkik öncesi çocuğun kilosu ile orantılı olarak serum verilecektir. Mesanenin tam olarak boş olmasını sağlamak için sonda takılmalıdır. Tetkik bu ön hazırlıkların tamamlanmasından sonra başlayacak ve ortalama 40 dakika sürecektir.

 

Statik Böbrek Sintigrafisi: Sık idrar yolu enfeksiyonu, pyelonefrit, reflü (mesaneden böbreklere idrar kaçması) ya da böbrek yerleşim

anormalliği olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Bu tetkik ile böbreklerin işlev gören dokusunda kayıp olup olmadığı, böbreklerin birbirine oranla çalışma yüzdeleri (rölatif-split böbrek fonksiyonu) saptanır. Tetkik için ön hazırlığa gerek yoktur. Beslenme durumu tetkiki etkilemez. Damar yolundan ilacın verilmesinden yaklaşık 1-3 saat sonra görüntü alınır. Bekleme süresi içerisinde hasta içebildiği kadar su içmelidir ve mesane boşaltılmalıdır.

 

Başa Dön

 

Ana Sayfa   l   Tetkikler   l   Genel Bilgi   l   Anlaşmalı Kurumlar  l   Bize Ulaşın   l   Sık Sorulan Sorular

www.sintimed.com.tr